Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Čeština pro cizince hrou - aneb jak jednoduše zefektivnit výuku

 Publikace "Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, úroveň A1.1" autorky PhDr. Zdeny Malé 
 

 
Předmluva Obsah
 

 
 
 
Milí vyučující češtiny pro cizince. 
 
Jistě jste si všimli, že pro většinu studentů není těžké „vyplnit“ obvyklé cvičení typu „doplňte tvary akuzativu,“ problém je tvary aktivně používat. Při práci s materiály z této knihy musejí studenti přemýšlet o taktice, diskutovat s partnerem nebo se soupeřem, používat češtinu a současně reagovat. To je příprava pro reálné používání jazyka, kdy se člověk nemůže koncentrovat jen na formu, ale musí přemýšlet i o obsahu.
 
Proto v této publikaci najdete hotové kopírovatelné materiály pro zpestření vaší výuky češtiny na úrovni A1.1, tj. pro úplné začátečníky. Aktivity vám pomohou  zábavnou formou procvičovat číslovky, časování sloves v přítomném a minulém čase a tvary akuzativu u podstatných jmen, tedy tu nejdůležitější gramatiku na této úrovni. Aktivity jsem připravovala jako doplněk učebnic PhDr. Holé Czech Express 1 a New Czech Step by Step (lekce 1 – 6), které používám ve svých kurzech pro začátečníky. Těmito aktivitami je ale možné doplnit jakoukoli učebnici češtiny na úrovni A1.1.
 
Všechny materiály jsem mnohokrát vyzkoušela ve svých kurzech a vím, že u studentů mají úspěch. Pomocí nich můžete procvičovat gramatiku, i když ani jedno z nich není klasické cvičení. Každý jev je nutné procvičovat opakovaně, zafixovat a zautomatizovat jeho používání. Tyto materiály vám nabízejí variabilitu – procvičování stejného jevu různými způsoby. Jedná se o společenské hry, které většina studentů zná z dětství, jako jsou kvarteta, lodě, karetní hry a křížovky. Podobné aktivity si samozřejmě můžete připravit sami, ale znám realitu. Když učitel musí učit 20 a více hodin týdně, nemá na kreativitu čas ani náladu. Tato publikace s hotovými kopiemi by vám měla v tomto ohledu pomoci.
 
V mých kurzech studenti mluví jen česky a po celou hodinu slyší jen češtinu. Je samozřejmě těžké některé komplikovanější aktivity vysvětlit česky tak, aby jim skutečně všichni rozuměli. Tomu je třeba věnovat velkou pozornost při přípravě na hodinu. Proto aktivity obsahují „scénář“, jak při vysvětlování postupovat. Publikace zároveň obsahuje seznam slovíček v jednotlivých kapitolách. Vždy zkontrolujte, zda je vaši studenti znají, protože zábavná aktivita přestává být zábavnou, pokud student nerozumí polovině slovíček. Když některá slovíčka ve vámi používané učebnici nejsou, můžete je předučit nebo aktivitu lehce pozměnit.
 
Aktivity obsažené v této publikaci vám samozřejmě poslouží jako další inspirace, můžete si je přizpůsobit i pro výuku jiné látky.
 
Přeji vám i vašim studentům hodně úspěchu při zábavném učení se.
 
PhDr. Zdena Malá, autorka publikace
 
PhDr. Zdena Malá – vystudovala Filozofickou fakultu University Karlovy obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů čeština  a němčina. Pracuje jako lektorka němčiny a češtiny pro cizince v jazykové škole Caledonian School v Praze. Vyučuje dospělé studenty v individuálních i skupinových kurzech.  Používá komunikativní metodu a vyučuje jen na bázi češtiny. V Caledonian School  působí jako vedoucí oddělení českého jazyka pro cizince, zabývá se přípravou učebních plánů, výběrem studijních materiálů, vedením workshopů, kontrolou výuky a vytvářením doplňkových materiálů  pro výuku češtiny.
 

 
 
Celkem 141 stran formátu A4 obsahuje hry a aktivity pro procvičení následujících gramatických jevů vhodných pro úroveň A1.1.:
 
Číslovky
Slyším – Říkám      Opakování číslovek 1 – 100            
Co slyším                  Procvičení číslovek 1 – 100              
Puzzle                        Procvičení číslovek 1 – 100              
Křížovka                   Číslovky 1 – 200                              
Číselné domino      Procvičení číslovek 100 – 1000        
Malování s diktátem  Procvičení číslovek 100 – 1000        
 
Základní slovesa
 
Domino                     Časování slovesa být
Domino                     Procvičení významu sloves  
Bingo                         Procvičení infinitivu sloves            
Křížovka                      Procvičení významu sloves              
Křížovka                      Procvičení významu sloves              
Křížovka                      Procvičení významu sloves              
Lodě                            Procvičení tvarů sloves                    
Osmisměrka             Procvičení infinitivů                        
Puzzle                         Procvičení tvarů sloves                    
Párová práce 1           Procvičení tvarů rád, ráda, rádi      
Párová práce 2           Procvičení tvarů rád, ráda, rádi      
Karty – Prší                 Procvičení časování sloves              
 
Další slovesa
 
Domino                        Procvičení časování sloves  
Start – Cíl 1                 Procvičení významu a tvarů sloves  
Co kdy dělám?           Opakování tvarů sloves a doplňujících informací  
Start – Cíl 2                 Procvičení tvarů sloves
Křížovka                       Procvičení tvarů a významu sloves
Logický problém         Porozumění informacím v textu
Slyším – Říkám         Opakování významu sloves
Práce s obrázky 1      Procvičování tvarů sloves
Práce s obrázky 2       Procvičení tvarů sloves
Najděte rozdíly            Procvičení sloves a akuzativu
Co dělá maminka 1  Procvičení otázek a odpovědí
Co dělá maminka 2  Porozumění textu
Co dělá Petr 1             Procvičení tvarů sloves
Co dělá Petr 2             Procvičení tvarů sloves
 
Modální slovesa
 
Domlouvání termínu  Procvičení sloves můžu, nemůžu, musím
Karty – Kvarteto         Opakování časování modálních sloves
Karty – Prší                 Procvičení časování modálních sloves
Karty – Černý Petr      Opakování sloves a doplňujících informací
 
Minulý čas
 
Domino                       Časové výrazy – minulý čas
Domino                       Procvičení tvarů l-formy
Domino                       Časování sloves – minulý čas
Otázky a odpovědi     Minulý čas – kdy, co, kde
Puzzle                         Procvičování tvarů l-formy
Lodě                            Procvičení tvarů minulého času
Kdy to bylo                 Procvičení tvarů byl jsi a byl jsem
Netypické piškvorky  Procvičení tvarů minulého času
 
Akuzativ
 
Křížovka                     Procvičení tvarů akuzativu a pravopisu
Bingo                         Procvičení akuzativu
Domino                     Opakování akuzativu
Logický problém      Opakování slovní zásoby a akuzativu - Rodina
Kvarteto                     Procvičení slovní zásoby a akuzativu – Jídlo
Lodě                           Procvičení tvarů akuzativu
Hádanka                   Opakování slovní zásoby - Jídlo
Puzzle                         Procvičení tvarů akuzativu
Slyším - Říkám         Opakování slovní zásoby a akuzativu – Jídlo
Karty - Prší                 Procvičení akuzativu
 
 
TOPlist